Zorgverbreding

Onze aanpak

Het is algemeen geweten dat elk kind anders is. Ieder kind ontwikkelt en leert op z’n eigen manier. Als schoolteam proberen we met elk kind rekening te houden en tegemoet te komen aan de noden van elk kind.

De leerkrachten doen dit door te differentiëren in de klas. Extra hulp bieden aan leerlingen die de leerstof niet direct beet hebben of verdiepingsleerstof aanbieden aan diegene die extra vlug werken.

Als school vinden we het welbevinden van de leerlingen minstens even belangrijk als het cognitieve. Tijdens overlegmomenten worden ook kinderen met socio-emotionele moeilijkheden besproken en opgevolgd.

Het zorgteam

Om de zorgverbreding zo breed mogelijk te maken hebben we een zorgteam.

De zorgcoördinator overlegt met de titularis en het CLB -eventueel andere betrokkenen (ouders, leerkrachten, teamleden, …)- over kinderen die extra hulp nodig hebben. Dit zowel op cognitief gebied als op sociaal-emotioneel gebied.

Indien nodig schakelen we dan de zorgbegeleiders in of verwijzen we verder door naar externe hulp.

De zorgbegeleiders werken vraaggericht.

Leerkrachten vragen hen om klas extern een groepje leerlingen of een enkele leerling nog even instructie en een extra oefenmoment te geven. Soms schakelen leerkrachten hen in om klas intern te helpen, dit om zo snel mogelijk hulp te kunnen bieden bij nieuwe en moeilijke leerstof.

Er is regelmatig overleg tussen de verschillende personen (leerkrachten, zorgbegeleiders, zorgcoördinator, externe begeleiders en ouders) om te evalueren en bij te sturen.

De zorgcoördinator

is ook een aanspreekpunt voor ouders die zich zorgen maken over hun kind. Indien u vragen hebt over de zorg op onze school, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze zorgcoördinator:

Sigrid Van de Velde

telefonisch op het nummer van de school 03-288 65 66

of kom gewoonweg even langs op school.