De directie

De dagelijkse leiding van de school wordt door de directeur, Koen Dedapper waargenomen.

Het onderwijzend personeel

De leerkrachten vervullen naast hun lesopdracht nog andere taken, zoals het bijwerken van leerlingen met leerproblemen, speelplaatstoezicht, begeleiden van de rijen naar huis, oudercontacten, begeleiden van schoolse en naschoolse activiteiten, ...

Omkadering:

.

Directie: Koen Dedapper

Secretariaat: Lief De Wandel

Buitenschoolse opvang:
Marina Baert

Onderhoud:
Zoubida Ballaji


Klusjes + Middagtoezicht:
Eddy Bologne

Middagtoezicht + preventie en veiligheid:
Cathy De Meyer

ict
Paul Haelen

Kleuterschool:

1ste kleuterklas A:
Els van Baarle

1ste kleuterklas B:
Grietje Smet

2de kleuterklas:
Céline Wendelen

3de kleuterklas:
Elsje Wuyts

.

Kinderverzorging:
Jessica Coene

Zorgleerkracht K1b + beleidsondersteuner KS:
Karine Thys

Zorgleerkracht K2::
Shyfra De Smedt

Zorgleerkracht K3:
Sarah Dumont

Lagere school:

1ste leerjaar:
Heidi Van Loon

2de leerjaar::
Sarah Schoukens

3de leerjaar:
Katrien Van Hulst

3de leerjaar:
Marieke De Grieve

4de leerjaar:
Tine Struyf

5de leerjaar::

6de leerjaar:
Caroline Swolfs

Zorgleerkracht L1+L2::
Ilse Broux

Zorgleerkracht L3+L4:
Anke Gorremans

Zorgcoördinator + Beleidsondersteuner LS::
Sigrid Van De Velde

Lichamelijke opvoeding KS + LS:
Jokke Defillet