Schoolraad

De schoolraad in de plaats gekomen van de participatieraad als gevolg van het nieuwe participatiedecreet. De schoolraad bestaat uit 3 geledingen met telkens 3 vertegenwoordigers: het team, de ouders en de lokale gemeenschap. Directie en schoolbestuur kunnen deelnemen met een raadgevende stem.

Bevoegdheden

Informatie- en communicatie

 • Recht om info te krijgen
 • Plicht om info door te geven

Advies

 • Profiel directeur
 • Studieaanbod
 • Nascholingsbeleid
 • Experimenten en projecten
 • Samenwerking met andere scholen en instanties

Overleg

 • Beleidsplan samenwerking school – CLB
 • Criteria voor aanwending lestijden
 • Opstellen en wijzigen schoolwerkplan en schoolreglement
 • Financiële bijdragen ouders
 • Jaarplanning buitenschoolse activiteiten
 • Bepaalde infrastructuurwerken
 • Welzijns- en veiligheidsbeleid

Huishoudelijk reglement

Op 14 september 2005 werd ons huishoudelijk reglement opgesteld en goedgekeurd. Klik op de icoontjes hiernaast om het te lezen.