Het schoolbestuur

Het schoolbestuur, ‘V.Z.W. Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen’, is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school en bijgevolg de eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de nodige voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs, zowel op materieel als op pedagogisch gebied.

Adres C.K.S.
Otto Veniusstraat 22, 2000 Antwerpen
Telefoon 03/233.36.87
Gedelegeerd bestuurder Geert Van Kerckhoven
Pedagogische opdrachthouders Luc Bettens en Ingrid Dessoy
website www.cksa.be

De scholengemeenschap

Onze school behoort met 25 andere scholen tot de scholengemeenschap ‘Groepering C.K.S’.

Adres

Groepering C.K.S.
Lange Nieuwstraat 74, 2000 Antwerpen

Telefoon

03/233.36.87

Coördinerend directeur

Luc Bettens

Wat is eigenlijk die scholengemeenschap?

Kleine scholen beschikken niet steeds over voldoende draagkracht, middelen en specifieke expertise om hun maatschappelijke opdracht met succes te vervullen.

In een kleine school kunnen organisatorische problemen een stuk moeilijker opgelost worden dan in een school die meer schaalgrootte heeft. Op pedagogisch vlak hebben grotere scholen en samenwerkingsverbanden een aantal voordelen. De mogelijkheden om gedifferentieerd te werken zijn ruimer, nascholing volgen tijdens de schoolopdracht is eenvoudiger omdat het makkelijker is om de leerkracht te vervangen en er zijn meer mogelijkheden tot overleg.

Uit talrijke voorbeelden blijkt dat scholen die samenwerken beter het hoofd kunnen bieden aan bepaalde beleids- en beheersproblemen en dat samenwerking een win-winsituatie betekent voor alle partners binnen het samenwerkingsverband.

Om samenwerking te stimuleren bestaat sinds 1 september 2003 de nieuwe structuur "scholengemeenschappen". De scholengemeenschappen leiden tot een bestuurlijke schaalvergroting en kunnen bijdragen tot een efficiënter beheer en gebruik van de beschikbare middelen van de afzonderlijke basisscholen. Die nieuwe structuur moet bijdragen tot het verhogen van het draagvlak van de scholen.

Scholen van de scholengemeenschap

School

Straat

Gemeente

BuSO De Ark

Manchesterlaan 50

2030 Antwerpen

BuSO Sint-Jozef

Galjoenstraat 2

2030 Antwerpen

BuSO Sint-Jozef

Kerkstraat 153

2060 Antwerpen

G.V.B.L.O. Klim-Op

Mauroystraat 52

2660 Hoboken

G.V.B.L.O. Sint-Jozef

Canadalaan 252

2030 Antwerpen

G.V.B.L.O. Sint-Jozef

Galjoenstraat 2

2030 Antwerpen

G.V.B.S. De Brenne

Monnikenhofstraat 3

2040 Berendrecht

G.V.B.S. De Brug

Grote Beerstraat 31

2018 Antwerpen

G.V.B.S. De Dageraad

Lange Altaarstraat 4-20

2018 Antwerpen

G.V.B.S. De Dames

Lange Nieuwstraat 74

2000 Antwerpen

G.V.B.S. De Dobbelsteen

Emile Verhaerenlaan 19

2050 Antwerpen

Willem Gijsselsstraat 1

2050 Antwerpen

G.V.B.S. De Kleine Jacob

Sint-Jacobsmarkt 43

2000 Antwerpen

G.V.B.S. De kleine kangoeroe

Ballaarweg 1

2590 Berlaar

G.V.B.S. De Vuurtoren

Lange Kongostraat 17

2060 Antwerpen

G.V.B.S. De Zevensprong

Turnhoutsebaan 79

2140 Borgerhout

G.V.B.S. Domino

Jan De Voslei 23a

2020 Antwerpen

G.V.B.S. Heilig Hart

Isabellalei 107

2018 Antwerpen

G.V.K.S. Pius X

Groenenborgerlaan 212

2610 Wilrijk

G.V.B.S. Lentekind

Hoogstraat 13

2340 Vlimmeren

G.V.B.S. Maria Boodschap

Perustraat 4

2030 Antwerpen

G.V.B.S. Mikado

Borgerhoutsestraat 74

2018 Antwerpen

G.V.K.S. Somerkriebels

Somersstraat 23

2140 Borgerhout

G.V.B.S. Mozaïek

Schoenstraat 41

2140 Borgerhout

G.V.B.S. Noordland

Begijnhoeve 6

Spaansemolenstraat 48

2040 Zandvliet

G.V.B.S. Sint-Aloysius

Oude Steenweg 66

2060 Antwerpen

G.V.B.S. Sint-Anna

Goethestraat 1

2050 Antwerpen

G.V.B.S. Sint-Jozefinstituut

Jacob Jordaensstraat 75-77

2018 Antwerpen

G.V.B.S. Sint-Maria

Sint-Willibrordusstraat 39

2060 Antwerpen

G.V.B.S. 't Spoor

Demerstraat 18

2060 Antwerpen

G.V.B.S. Toverbol

Wittestraat 116

2020 Antwerpen

G.V.B.S. Zonnebloem

Van Trierstraat 28

2018 Antwerpen

G.V.B.S. Afrit Zuid

Kronenburgstraat 30

2000 Antwerpen

Graaf Van Egmontstraat 18

2000 Antwerpen

Gijzelaarsstraat 27

2000 Antwerpen