Ouderraad

De ouderraad werd opgericht in het begin van 2005 naar aanleiding van het nieuwe participatiedecreet. Alle ouders die dat wensen zijn automatisch lid van de ouderraad.

De ouderraad komt maandelijks bijeen en vaardigt ook 3 vertegenwoordigers van de ouders af naar de schoolraad.

Tijdens de vergaderingen van de ouderraad wordt er over gewaakt dat er een voldoende evenwicht is tussen praktische en inhoudelijke punten.

Bij de oprichting van de ouderraad werd een huidhoudelijk reglement opgesteld. Als je op één van de logootjes klikt rechts bovenaan, dan kan u dit huishoudelijk reglement lezen.

De ouderraad heeft ook een bankrekening waarmee allerlei projecten worden gefinancierd voor de school. Het nieuwe meubilair van de refter werd betaald door de ouderraad uit de opbrengst van de wijnverkoop.

Wil je meer informatie over de ouderraad, dan kan je terecht bij Christine Defever Klik op de haar naam of haar foto om een e-mailtje te sturen.