Onze school als opvoedings- en leefgemeenschap

Om het verblijf van je kind in onze school zo aangenaam mogelijk te maken, volgen enkele informatieve gegevens. We hopen dat je je kind aanmoedigt hiermee rekening te houden.

Een schooldag

Om 8.15 uur eindigt de voorbewaking en van dat tijdstip af verzamelen de kinderen op de speelplaats: kleuters op de kleuterspeelplaats, kinderen van de lagere school onder de luifel. Daar worden ze door enkele leerkrachten opgevangen. Kleuterouders zorgen ervoor dat hun kinderen er vóór 8.30uur zijn.

Vermijd a.u.b. te laat komen: je kind mist een deel van de les en stoort de anderen! We vragen daarom aan de ouders én de kinderen om thuis tijdig te vertrekken.

De ouders zijn verantwoordelijk tot de poort opengaat en tot de kinderen in de school zijn. Wie te vroeg komt of op straat blijft spelen, is daarvoor niet verzekerd.

Om 8:30u gaat er een muziekje. De kleuters verzamelen per klas op de speelplaats KS. De kinderen van de lagere school gaan dan zelfstandig naar de klas. We verzoeken de ouders om de school dan dadelijk te verlaten.

We dringen er niet alleen op aan dat de kinderen tijdig op school zijn, ook vragen we dat ze niet voortijdig uit de klas worden gehaald.

Er is geen school op woensdagnamiddag en in het weekend. Daarbuiten zijn er nog een aantal wettelijke vakantiedagen. Kijk daarvoor in de kalender op onze website.

De middagpauze en de refterregeling

Kinderen die ‘s middags moeilijk naar huis kunnen, kunnen in de school blijven eten onder toezicht. Alleen de kinderen die tijdens de middagpauze thuis gaan eten, mogen de school verlaten. De andere kinderen zijn verplicht in de school te blijven. Voor elke afwijking van deze regel is steeds toelating van de directie vereist.

Aan de ouders vragen we geen gebruik te maken van aluminiumfolie of plastieken zakjes en ook niet van blikjes of brikjes. Een degelijke brooddoos en drinkbus zijn zeker zo efficiënt, veel milieuvriendelijker en geven minder rommel in de refter. Gelieve ze wel van een naam te voorzien.

Dit zijn momenteel de tarieven tijdens de middag:

  • Middagtoezicht: €1,00

Buitenschoolse opvang

Je kan in de school dagelijks beroep doen op voor- en nabewaking. Ook op woensdagnamiddag en tijdens vakantiedagen er opvang voorzien door een vertrouwde persoon. Deze opvangdata worden tijdig bekend gemaakt.

Jaarlijks reiken we per kind een attest uit (met vermelding van de door u bezoldigde opvang-onkosten) dat u bij uw belastingaangifte kan voegen.

Als bijdrage in de onkosten rekenen we de volgende bedragen aan:

  • Voorbewaking
van 07.30 tot 07.55 u € 0,50

van 07.55 tot 08.15 u € 0,50
  • Nabewaking
van 15.40 tot 16.05 u
€ 0,50

van 16.05 tot 16.30 u
€ 0,50

van 16.30 tot 17.00 u € 0,50

van 17.00 tot 17.30 u € 0,50
  • Opvang op woensdagnamiddag
van 12.20 tot 17.30 u
€ 0,50/30’
  • Opvang op vakantiedagen
10 euro voor een hele dag
5 euro voor een halve dag
  • Huistaakbegeleiding voor L2-L3-L4-L5-L6 (ma/di/do)
van 15.30 tot 16.00 u 
€ 0,50
  • Gelieve te verwittigen wanneer kinderen te laat worden opgehaald.  Dit extra toezicht wordt uiteraard ook verrekend.