Afspraken en leefregels

Om op onze school een leefbare en aangename sfeer te creëren, is het noodzakelijk dat we een aantal afspraken en leefregels bepalen. Geen enkele samenleving kan zonder rechten en plichten, afspraken en regels.

In dit schoolreglement vind je een opsomming van leefregels waarvan we verwachten dat de kinderen en de ouders ze stipt naleven. Daarnaast zullen er in elke klas ‘klasafspraken’ worden gemaakt, waarvan je uiteraard ook op de hoogte wordt gebracht.

In deze rubriek vind je verder enkele regels die uitsluitend voor de kinderen bestemd zijn.

Algemene afspraken

dagverloop

In onze school vinden de lessen plaats op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.05 uur en van 13.30 uur tot 15.25 uur.

Op woensdag is er les van 8.30 uur tot 12.05 uur.

In het begin van elk schooljaar krijgen de leerlingen een lijst met de vrije dagen van dat schooljaar.

aanvang van de lessen

De schoolpoort wordt geopend op de volgende uren:

- ‘s morgens om 7.30 uur,

- ‘s middags om 13.15 uur.

De lessen starten om 8.30 uur en om 13.30 uur. Op dat moment moet iedereen op de speelplaats aanwezig zijn.

Iedereen wordt steeds op tijd in de school verwacht. Dit wil zeggen ten laatste 5 minuten voor het belsignaal. Wie na 8.30 uur of na 13.30 uur op school komt, gaat eerst langs het bureel van de directeur.

Ook van de kleuterouders wordt een inspanning verwacht. We vragen hen om hun kinderen tijdig naar school te brengen en om de school dadelijk na het belsignaal te verlaten. In alle klassen wordt met een kring gestart en wie te laat komt of blijft hangen stoort de werking enorm.